Condicions d'ús i Política de privacitat

Publicitat
Publicitat
Publicitat
Termes Generals d'Ús
 Termes d'Ús
Aquests termes d'ús (a partir d'ara referits com a ‘TdU’) constitueixen i regeixen la relació entre ‘Proveïdor’ (definit a sota) i totes les parts que accedeixin a la Web i/o App (definides a continuació) i fan ús de les seves prestacions i continguts d'alguna manera o altra (a partir d'ara referits com a ‘Visitants’).
Conjuntament el Proveïdor i els Visitants han de ser anomenats com a ‘Parts’.
 General
L'ús de qualsevol o totes les prestacions i serveis oferts pel Proveïdor a la web de FlashScore.cat i les seves aplicacions mòbil (a partir d'ara referides com a ‘App’) i la informació, materials i links continguts dins de la web, està subjecte als TdU que s'exposen a sota. A menys que el Proveïdor ho accepti per escrit, els TdU constitueixen la relació completa entre el Proveïdor i el Visitant en el seu ús de l'App incloent qualsevol o totes les funcions ofertes per l'App.
El Visitant té el deure de llegir minuciosament i entendre els TdU abans d'utilitzar l'App. Es considera que un Visitant que ha vist l'App ha llegit, entès i acceptat l'acord que presenten els TdU, sense ser necessari qualsevol altra actuació.
Amb això el Proveïdor es reserva el dret de suspendre, afegir, acabar, esmenar i/o complementar aquests TdU de tant en tant quan es consideri apropiat.
El Proveïdor recomana que el Visitant llegeixi minuciosament els continguts d'aquestes pàgines regularment. Utilitzant l'App, el Visitant accepta el compromís dels TdU, a més de les modificacions més recents, sigui o no conscient el Visitant d'aquestes modificacions.
El Proveïdor no està obligat a verificar que tots els Visitants utilitzin l'App d'acord amb els TdU més actualitzats. La versió efectiva dels TdU és aquella que surt publicada a l'App.
L'App només es pot utilitzar per propòsits legals. L'ús de l'App per la transmissió, distribució, publicació o emmagatzematge de qualsevol material a l'App o a través d'aquesta que suposi una violació de qualsevol llei o regulació aplicable o dels drets de tercers està estrictament prohibit. Això inclou (sense limitació) l'ús de l'App o la transmissió, distribució, publicació o emmagatzematge de qualsevol material a l'App o a través d'aquesta que infringeixi els drets d'autor, el registre de la marca, secrets de l'ofici o qualsevol dret de propietat intel·lectual, sigui obscè o perjudicial per a menors o constitueixi un acte il·legal o d'assetjament, sigui injuriós o difamatori, violi qualsevol llei de protecció de dades o privacitat, sigui fraudulent o vagi en contra de qualsevol control de canvi o llei del joc.
En cas que es produeixi un ús incorrecte i/o un abús de l'App, el Proveïdor es reserva el dret de tancar o bloquejar l'accés del Visitant a l'App i tancar qualsevol compte de registre amb el nom del Visitant. El Proveïdor es guarda el dret d'iniciar un procés legal contra el Visitant i a la seva sola discreció.
 Serveis
L'App proveeix una web interactiva i aplicacions/prestacions mòbil que contenen informació sobre esdeveniments esportius en viu, marcadors d'esports en temps real, resultats finals, enfrontaments, alineacions i estadístiques esportives. Els resultats i la informació d'altres estadístiques continguda a l'App reflecteix informació proporcionada per altres fonts independents (tercers), internament o diverses Apps oficials. Tot i que el Proveïdor fa el màxim esforç per actualitzar el contingut i els resultats de partits i la resta d'informació mostrada a l'App de forma regular, recomanem comprovar la informació recollida a l'App també mitjançant altres fonts. El Proveïdor no es fa responsable per l'ús que faci el Visitant dels resultats i un altre tipus d'informació continguda en l'App.
 Webs i Apps de Tercers
El Visitant accepta que qualsevol contacte fet amb tercers després de veure l'App, ja sigui intencionat o no, i sigui quina sigui la conseqüència, és absolutament independent del Proveïdor i el Proveïdor no és responsable de cap manera per cap tipus d'acord o expectativa i qualsevol altra conseqüència que en derivi com una causa directa o indirecta d'aquest contacte.
Qualsevol queixa o disputa que pugui aparèixer entre el Visitant i un tercer no ha d'involucrar de cap manera al Proveïdor.
Tercers, incloent qualsevol anunci de tercers a l'App, no tenen accés a la Informació Personal ni cap altra informació que el Visitant hagi pogut donar al Proveïdor.
 A/V Contingut
El Proveïdor no és responsable pel contingut d'Apps externes que es pugui veure des de l'App. Tot el contingut de vídeo que es pugui trobar a l'App no està allotjat als servidors del proveïdor ni està creat o pujat al servidor de l'allotjament web pel Proveïdor.
 Comptes Inactius
Si un Visitant té un compte a l'App però no hi accedeix en 60 dies, el Proveïdor es reserva el dret de tancar el compte amb efecte immediat i sense notificar-ho prèviament.
 Propietat Intel·lectual
Sense autorització prèvia escrita pel Proveïdor, els Visitants no estan autoritzats a copiar, modificar, falsificar, distribuir, transmetre, mostrar, reproduir, transferir, pujar, descarregar o utilitzar o alterar cap contingut de l'App.
FlashScore és una marca registrada de Livesport s.r.o.. L'ús de la marca registrada i marques relacionades està prohibit i tots els drets queden reservats.
L'incompliment d'aquesta clàusula podria ser equivalent a una violació de la propietat intel·lectual segons la legislació de la Unió Europea i altres lleis aplicables. El Proveïdor i qualsevol altra part autoritzada en aquest sentit es reserva el dret a prendre represàlies d'acord amb la llei contra qualsevol part que cometi de forma directa o indirecta aquesta infracció.
 Tipus de Relació
Aquests TdU no estan pensats per crear cap tipus d'associació, organització o empresa conjunta entre el Proveïdor i el Visitant.
 Incompliment dels TdU
Si el Visitant no acata algunes de les clàusules contingudes en els TdU o si el Proveïdor sospita de forma raonable que un Visitant, de forma directa o indirecta, no compleix amb alguna de les clàusules dels TdU, el Proveïdor es reserva el dret i totes les mesures a la seva disposició, i si així ho considera, a eliminar o bloquejar el Visitant de l'App i tancar qualsevol compte registrat amb el nom del Visitant i relacionat amb aquest i es reserva el dret de prendre mesures legals contra el Visitant si ho considera oportú.
 Compliment Legal
S'aconsella als Visitants complir amb la legislació aplicable segons la jurisdicció en què estiguin domiciliats i/o resideixin i/o estiguin presents. El Proveïdor no accepta cap tipus de responsabilitat per cap acció presa per cap autoritat contra cap Visitant en referència al seu ús de l'App.
 Llei & Fòrum i/o Comunitat
Aquests TdU estan regits i interpretats d'acord amb les lleis del país de Malta sense donar efecte als principis de conflictes de dret. Les parts es sotmeten a la jurisdicció exclusiva del tribunal del país de Malta per a la solució de qualsevol controvèrsia sorgida de o sobre aquests TdU. Aquests TdU no es regeixen per la Convenció de les Nacions Unides sobre contractes per a la Venda Internacional de Mercaderies, l'aplicació de la qual està expressament exclosa.
 Encapçalaments
Els encapçalaments estan destinats per a la claredat i per facilitar la lectura d'aquests TdU. No tenen la intenció de ser un forma d'interpretació del contingut del paràgraf que va després de cada encapçalament. Les capçaleres no estan destinades a obligar el Proveïdor en absolut.
 Renúncia
Qualsevol renúncia del Proveïdor de qualsevol incompliment per part d'un Visitant de qualsevol provisió d'aquests TdU no es consideraran com una exempció de cap incompliment posterior de la mateixa o qualsevol altra disposició d'aquests TdU.
 Avís Legal
Garanties i Representacions
S'està especificant que el Proveïdor no fa cap representació, compromís o garantia (ja sigui explícita o implícita) de que el contingut de l'App és exacte i/o adequat per a qualsevol propòsit particular que no siguin aquelles garanties que no poden ser excloses expressament per la llei que regeix aquests TdU.
L'ús de l'App depèn completament del risc que vulgui prendre el Visitant. L'App no és ni un joc ni una aplicació per fer apostes. El Proveïdor de l'App no proporciona jocs o serveis d'apostes; per tant, no manté ni controla els fons dels jugadors i no participa en cap transacció de jocs. Les quotes de les apostes que es mostren a l'App són part de la informació i les funcions de l'App.
El Proveïdor no garanteix que:- cap de les funcions proporcionades per l'App estiguin autoritzades, que l'operació satisfaci plenament al visitant, que sigui completament segura i exempta d'errors, que s'actualitzi periòdicament, que es corregeixi regularment qualsevol defecte del programari, que sigui ininterrompuda, que l'App estigui lliure de virus o d'errors, que les funcions estiguin contínuament operatives, que siguin adequades, que la informació i les funcions disponibles siguin fiables, o que tota la resta d'informació obtinguda i funcions utilitzades a l'App siguin adequades i fiables. Els que opten per accedir al Lloc ho fan per iniciativa pròpia i són responsables del compliment de les lleis locals, en la mesura que les lleis locals siguin aplicables.
L'App pot contenir enllaços i referències a llocs web/aplicacions/anuncis/contingut de tercers. Aquells altres web/aplicacions/anuncis/contingut estaran subjectes a termes i condicions separats, normalment inclosos a aquells web/aplicacions/anuncis/contingut. Es proporcionen per la comoditat i l'interès del Visitant i no impliquen responsabilitat, ni tampoc l'aprovació de la informació continguda en aquests web/aplicacions/anuncis/contingut pel Proveïdor. El Proveïdor no ofereix cap garantia, expressada o implícita, pel que fa a la precisió, disponibilitat de contingut o informació, text o gràfics que no estan sota el seu domini. El Proveïdor no ha provat cap programari ubicat en altres llocs web/aplicacions i no fa cap representació quant a la qualitat, seguretat, fiabilitat o idoneïtat d'aquest programari.
Danys i Prejudicis
El Proveïdor no es fa responsable de cap pèrdua o dany, ja sigui de forma directa o indirecta, que el Visitant o un tercer hagin pogut patir com a conseqüència de l'ús de l'App, que inclou, entre d'altres, els danys causats per una pèrdua comercial, una pèrdua de beneficis, una pèrdua per guanys anticipats, guanys o altres beneficis, interrupció de negocis, pèrdua d'informació comercial o qualsevol altra pèrdua pecuniària o consecutiva.
El Proveïdor no és responsable per guanys o pèrdues provocades per webs/aplicacions de tercers que resultin de l'ús d'informació mostrada a l'App.
Sense limitació de la generalització de les dues clàusules anteriors, no s'està acceptant o reconeixent cap tipus de responsabilitat per, entre altres coses,      els següents assumptes:
error(s), errata(es), error(s) d'interpretació, error(s) d'oïda, error(s) de lectura, error(s) de traducció, falta(es) d'ortografia, falta(es) de lectura, error(s) de transacció, risc(s) tècnics, error(s) de registre, error(s) de manifest, Força(es) Majors i/o qualsevol altre error(s) similar;
violació de les regles del Proveïdor;
accions criminals;
consell, sigui quin sigui el format, proporcionat pel Proveïdor;
accions legals i/o altres remeïs;
danys i prejudicis que els Visitants tercers hagin pogut patir com a resultat del seu ús de l'App, el seu contingut o l'ús de qualsevol link proposat pel Proveïdor;
danys i prejudicis que els Visitants o tercers hagin pogut patir com a resultat de qualsevol modificació, suspensió o interrupció de l'App;
ús criminal de l'App o del seu contingut per qualsevol persona, d'un defecte, o omissió de qualsevol altre factor que s'escapi del control del Proveïdor;
qualsevol ús fet de l'App a causa d'un tercer que accedeixi les àrees privades que requereixen l'inici de sessió i la contrasenya utilitzant un Nom d'Usuari i Contrasenya d'un Visitant;
en cas de discrepàncies en els serveis, funcions i qualsevol altra funció que ofereixi l'App a causa de virus o errors en relació amb tots els paràmetres que componen l'App, qualsevol dany, costos, despeses, pèrdues o reclamacions provocades per aquestes discrepàncies;
qualsevol acte o omissió per part d'un proveïdor d'Internet o de qualsevol altre tercer que els Visitants puguin haver contractat per poder accedir a l'App. En cas de litigis entre el proveïdor d'Internet i els Visitants, el Proveïdor no pot ser una de les parts en el procés legal, i la demanda pot afectar de cap forma aquests TdU; i
qualsevol reclamació que sorgeixi com a resultat dels danys i perjudicis infligits per un Visitant a causa que el contingut de qualsevol material publicat per un altre Visitant o un tercer no autoritzat pel Proveïdor a l'App.
 Política de Privacitat
El lloc web FlashScore.cat i les seves aplicacions mòbils (d'ara endavant denominat com "l'App") respecta la privadesa de totes les parts que visualitzen o fan ús de l'aplicació, (aquí coneguts com a " Visitants "), i es compromet a protegir la seva privadesa. L'App pot recopilar i utilitzar 'Dades personals' (definit a continuació) relacionades amb els seus Visitants per tal de poder proporcionar-los els serveis que ofereix l'aplicació i només per a qualsevol propòsit que s'inclou expressament a continuació.
Aquesta política de privacitat compleix les convencions internacionals i les lleis de la UE incloent el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), tal com es va transposar a la llei de Malta, concretament la Llei de Protecció de Dades (Capítol 440 de les lleis de Malta), el Processament de Dades Personals (Sector de les Comunicacions Electròniques) i Regulacions (Avís legal 16 de 2003, inclusivament les esmenes posteriors), adopta la Recomanació 2/2001 de l'article 29 Grup de Treball de Protecció de Dades, aprovat el 17 de maig de 2001, amb un mínim de requisits per recollir dades personals en línia i implementar també la resta de normes i pràctiques aplicables.
El Controlador de la informació recollida i utilitzada de Visitants de l'App és Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praga, República Txeca i és responsable d'aquesta App.
El Controlador de la Informació es pot contactar a gdpr@livesport.eu.
El Proveïdor es pot contactar a gdpr@livesportmedia.eu.
 Propòsit D'aquesta Declaració
El propòsit d'aquesta declaració és:
establir el tipus de dades personals que el Controlador recollirà de vostè i com utilitzarem la vostra informació personal;
la base sobre la qual les dades personals són processades pel Controlador;
informar de com el controlador s'encarregarà de gestionar les vostres dades personals;
aclarir les obligacions del controlador en virtut de la normativa de protecció de dades quant al processament legal i responsable les seves dades personals; i
informar sobre els seus drets de protecció de dades.
Processem les dades personals de manera adequada i legal, d'acord amb les normes de protecció de dades corresponents i el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (el “GDPR”), el qual va entrar en vigor el 25 de maig del 2018.
 Recopilació de Dades Personals
Deseu on s'indica específicament en aquesta Política de Privadesa, l'App no recopila cap tipus de Dades Personals quan els Visitants simplement naveguen per l'App. No obstant, l'App sí que requereix als Visitants que proporcionin algunes Dades Personals quan desitgen utilitzar alguns serveis addicionals o avançats que es proveeixen a l'App després del registre. En aquestes ocasions l'App preguntarà els Visitants pel seu consentiment previ a la recopilació i l'ús de les Dades Personals dels Visitants. Després del registre o en altres ocasions l'App pot demanar als Visitants que introdueixin el seu nom d'usuari (adreça de correu normalment) i contrasenya.
Els Visitants no tenen cap obligació de proporcionar les seves Dades Personals o de permetre que les seves Dades Personals siguin recollides per l'App. No obstant això, l'App pot ser que no pugui proporcionar tots els serveis que ofereix l'App a aquells Visitants que no consentin la recollida de les seves Dades Personals.
Tot i que els Visitants poden haver donat consentiment a l'App per utilitzar les seves Dades Personals, tenen el dret de revocar el seu consentiment al·legant qualsevol raó contactant gdpr@livesport.eu. En cas de revocar el consentiment, els serveis addicionals o avançats disponibles a l'App després del registre deixaran d'estar disponibles.
 Els Teus Drets com un Subjecte amb Informació
El Dret d'Accés
Els Visitants tenen el dret de demanar que el Controlador (definit a continuació) els proporcioni informació per escrit sobre quina part de les seves Dades Personals ha estat recollida i/o utilitzada. El requeriment es pot fer per mitjà d'una sol·licitud per escrit al Controlador (definit a continuació).
L'App es compromet a fer tots els esforços raonables per mantenir les Dades Personals recollides actualitzades. No obstant, els Visitants són benvinguts a informar l'App de qualsevol canvi a les seves Dades Personals, les quals estan en poder de l'App.
Bloqueig de Correcció o Supressió de Dades
Els Visitants que considerin que part de les seves Dades Personals són inexactes, poden sol·licitar al Controlador per escrit que corregeixi la informació. Els Visitants també tenen el dret de demanar al Controlador que bloquegi o elimini les seves Dades Personals si s'han processat de forma contrària a la llei.
Dret a Objectar
Ens podeu contactar en qualsevol moment a gdpr@livesport.eu per tal de demanar que no utilitzem les vostres Dades Personals per raons de màrqueting, per exemple, rebre informació sobre nosaltres en referència a esdeveniments propers, butlletins informatius i publicacions; i la teva informació no es tornarà a utilitzar per aquests propòsits.
Dret a Retirar el Consentiment
Teniu el dret a retirar el vostre consentiment a aquesta declaració i les pràctiques de processament aquí descrites en qualsevol moment enviant un correu electrònic a gdpr@livesport.eu. Això no afectarà la legalitat de processament que vam realitzar sobre la base d'aquest consentiment abans de la seva retirada. La retirada del consentiment donarà per finalitzats els nostres serveis immediatament.
Dret a Rectificació
Teniu el dret a obtenir rectificació d'aquelles Dades Personals inexactes que haguem processat, actualitzar qualsevol informació que estigui caducada i el dret a completar les Dades Personals incompletes, inclòs per mitjà de una declaració complementària.
Dret a Esborrar
Teniu el dret a que s'esborrin les vostres Dades Personals que tenim sempre i quan no les requerim, en els següents casos:
retireu el vostre consentiment cap a nosaltres en el processament de les vostres Dades Personals;
les vostres Dades Personals ja no necessiten ser processades; o
les vostres Dades Personals han estat processades de forma irregular.
Dret a Restringir el Processament
Teniu el dret a restringir el nostre processament d'activitats en els següents casos:
consentiu la veracitat d'aquestes Dades Personals, durant un període que ens permeti verificar la veracitat d'aquestes mateixes Dades Personals;
el nostre processament sigui considerat irregular i us oposeu a esborrar les vostres Dades Personals i, en canvi, sol·liciteu la restricció del seu ús;
ja no necessitem les vostres Dades Personals pels propòsits que s'exposen aquí, però ho requeriu per l'establiment, l'exercici o la defensa de reclamacions legals; o
us heu negat al nostre processament a l'espera de la verificació de si els marges legals legítims de les nostres activitats de processament anul·len aquells que us pertanyen a vosaltres.
Dret de la Portabilitat de Dades
Des del 25 de maig del 2018, teniu el dret de rebre les vostres Dades Personals en un format estructurat i llegible per màquina i transmetre aquesta informació a un altre Controlador (tal i com s'estableix al GDPR).
 Propòsits per la Recollida i Ús de Dades Personals
Les Dades Personals recollides per l'App s'ha de processar d'acord amb el Data Protection Act (Capítol 440 de les Lleis de Malta) i legislació subsidiària aprovada a continuació i només processada pels propòsits de:
Comunicació amb els Visitants;
Enviament de noves contrasenyes als comptes personals dels Visitants;
Proporcionar tots aquells serveis avançats que són possibles de configurar a l'App en certa mesura;
Millorar el contingut ofert per l'App;
Proporcionar un contingut o un disseny personalitzat de l'App als Visitants.
 Base Legal pel Processament
Només processem les vostres Dades Personals en què hi hagi consentiment per part vostra, cosa necessària per nosaltres per poder proporcionar els serveis que oferim i/o pels propòsits indicats en aquesta declaració.
També podem processar les vostres Dades Personals en cas que hi hagi qualsevol interès legítim o per poder complir amb qualsevol obligació legal segons la llei. Això pot incloure l'exercici de la defensa de reclamacions legals o el compliment d'ordres dels jutjats, tribunals o autoritats.
 Màrqueting
Rebreu comunicacions promocionals per part nostra si heu requerit aquesta informació de màrqueting de la nostra part amb els vostres detalls a través d'aquesta App i heu optat per rebre aquesta informació.
No compartirem les vostres Dades Personals amb cap tercer amb propòsits de màrqueting sense el vostre consentiment inequívoc.
 Divulgació de Dades Personals a Tercers
El Proveïdor no ven, comercia, lloga o divulga Dades Personals que pertanyen a Visitants a cap tercer sense el seu consentiment previ. No obstant les Dades Personals es divulgarien a tercers en el cas eventual que l'App es vengui.
El que s'exposa a dalt és sense perjudici de qualsevol obligació legal que incumbeixi l'App a divulgar les Dades Personals dels Visitants a tercers.
El que s'exposa a dalt és també sense perjudici a divulgacions que siguin absolutament necessàries com a part d'un o més dels Propòsits per recollir i utilitzar Dades Personals. En aquest cas l'App ha de buscar el consentiment previ exprés d'aquells Visitants concernits.
El Proveïdor es reserva el dret a proporcionar estadístiques sobre Visitants, vendes, trànsit i altres informacions estadístiques relacionades amb l'App a tercers, no obstant, sense identificar cap Visitant en particular.
 Registre d'Arxius
Per tal d'administrar millor l'App i recopilar informació demogràfica àmplia dels Visitants per ús agregat, l'App registra de forma automàtica les adreces IP de tots els Visitants i les pàgines vistes per cada Visitant respectivament.
 Exempció de Reponsabilitat de Cookies
Una "cookie" és informació que es guarda a l'ordinador d'un Visitant per part d'un servidor web que s'utilitza per personalitzar el seu servei web. L'App utilitza cookies per emmagatzemar informació sobre les interaccions dels Visitants que es podrien necessitar més endavant per determinades funcions. Els Visitants poden optar per desactivar les cookies a la configuració del seu navegador. Utilitzem les cookie per personalitzar el contingut i els anuncis, per proporcionar funcions de les xarxes socials i analitzar el nostre trànsit. També compartim informació sobre el vostre ús del nostre lloc amb els nostres socis d'anàlisi de l'App, alguns socis que s'encarreguen dels anuncis (programàtics) i les xarxes socials (només quan inicieu sessió a través d'un compte de xarxa social). Podeu veure tots els detalls a here.
Aquesta declaració s'hauria de llegir de forma conjunta amb la nostra Política de Cookies i qualsevol altre Avís de Privadesa que puguem proporcionar en ocasions específiques quan estem recollint o processant Dades Personals sobre vosaltres, de tal forma que pugueu ser perfectament conscients de com i per què estem utilitzant les vostres Dades Personals. Configurar privacitat
 Transferències de Dades Personals a Tercers Països
El Controlador no transfereix cap tipus de Dades Personals fora de l'Àrea Econòmica Europea i, si és requerit a fer-ho, primer sempre s'assegurarà que hi ha les garanties apropiades per assegurar que les vostres Dades Personals estan protegides adequadament.
 Seguretat
L'App i el Controlador han adoptat diverses mesures, tècniques i organitzatives, per ajudar a protegir la comunicació en contra de la destrucció, la pèrdua, el mal ús i l'alteració de les Dades Personals que han estat recollides i utilitzades (a més d'assegurar que qualsevol transferència de dades es fa de forma segura) a través de comunicacions segures entre l'aparell del Visitant i els servidors "HTTPS" del Proveïdor. Addicionalment, totes les contrasenyes que feu servir estan emmagatzemades amb un sistema BCrypt estàndard. No obstant tots aquests esforços, el Proveïdor no pot garantir que això no pugui ocórrer.
 El Període durant el qual les Dades Personals es Conserven
Les Dades Personals es conserven només durant el període de temps necessari per complir els propòsits pels quals van ser recollides. En cas que es produeixi una activitat d'un (1) any en algun compte d'usuari, totes les Dades Personals recollides de l'usuari seran eliminades.
 Llocs Web/Apps de Tercers
Els llocs web/apps de tercers no estan regits per aquesta Política de Privacitat. L'App proporciona links a altres llocs per la conveniència dels Visitants. L'App no és responsable dels continguts exposats en llocs web/apps de tercers ni tampoc de les mesures que ells adopten per protegir la vostra privacitat. Aquells llocs web/apps als quals els Visitants accedeixen des de l'App podrien no tenir una Política de Privacitat adequada.
 Acceptació de la Política de Privacitat
El consentiment dels Visitants per la recollida i ús de les seves respectives Dades Personals per l'App i el Controlador està subjecte a la Política de Privacitat aquí exposada. S'aconsella que els Visitants consultin la Política de Privacitat de forma regular per tal de poder esdevenir familiars amb els termes i clàusules que hi apareixen i amb qualsevol esmena que es pugui incorporar de tant en tant per l'App.
 Proveïdor
El Proveïdor és Livesport Media Ltd, una empresa degudament registrada i regida per les lleis de Malta el 22 de novembre del 2011 amb el número de registre C 54555 i direcció registrada a CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Per contactar amb nosaltres, si us plau envieu un correu a info@livesportmedia.eu.
 Versió i Data dels TdU
Aquesta declaració en versió 1 va ser actualitzada per última vegada el 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-1).
Publicitat
Apps mòbil
La nostra app mòbil està optimitzada pel teu telèfon. Descarrega-te-la de franc!
mockup