Privacy Policy

Publicitat
Publicitat
Publicitat
Política de Privacitat
 Política de Privacitat
El lloc web FlashScore.cat i les seves aplicacions mòbils (d'ara endavant denominat com "l'App") respecta la privadesa de totes les parts que visualitzen o fan ús de l'aplicació, (aquí coneguts com a " Visitants "), i es compromet a protegir la seva privadesa. L'App pot recopilar i utilitzar 'Dades personals' (definit a continuació) relacionades amb els seus Visitants per tal de poder proporcionar-los els serveis que ofereix l'aplicació i només per a qualsevol propòsit que s'inclou expressament a continuació.
Aquesta política de privacitat compleix les convencions internacionals i les lleis de la UE incloent el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679), tal com es va transposar a la llei de Malta, concretament la Llei de Protecció de Dades (Capítol 440 de les lleis de Malta), el Processament de Dades Personals (Sector de les Comunicacions Electròniques) i Regulacions (Avís legal 16 de 2003, inclusivament les esmenes posteriors), adopta la Recomanació 2/2001 de l'article 29 Grup de Treball de Protecció de Dades, aprovat el 17 de maig de 2001, amb un mínim de requisits per recollir dades personals en línia i implementar també la resta de normes i pràctiques aplicables.
El Controlador de la informació recollida i utilitzada de Visitants de l'App és Livesport s.r.o., Bucharova 2928/14a, 158 00 Praga, República Txeca i és responsable d'aquesta App.
El Controlador de la Informació es pot contactar a gdpr@livesport.eu.
El Proveïdor es pot contactar a gdpr@livesportmedia.eu.
 Propòsit D'aquesta Declaració
El propòsit d'aquesta declaració és:
establir el tipus de dades personals que el Controlador recollirà de vostè i com utilitzarem la vostra informació personal;
la base sobre la qual les dades personals són processades pel Controlador;
informar de com el controlador s'encarregarà de gestionar les vostres dades personals;
aclarir les obligacions del controlador en virtut de la normativa de protecció de dades quant al processament legal i responsable les seves dades personals; i
informar sobre els seus drets de protecció de dades.
Processem les dades personals de manera adequada i legal, d'acord amb les normes de protecció de dades corresponents i el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (el “GDPR”), el qual va entrar en vigor el 25 de maig del 2018.
 Recopilació de Dades Personals
Deseu on s'indica específicament en aquesta Política de Privadesa, l'App no recopila cap tipus de Dades Personals quan els Visitants simplement naveguen per l'App. No obstant, l'App sí que requereix als Visitants que proporcionin algunes Dades Personals quan desitgen utilitzar alguns serveis addicionals o avançats que es proveeixen a l'App després del registre. En aquestes ocasions l'App preguntarà els Visitants pel seu consentiment previ a la recopilació i l'ús de les Dades Personals dels Visitants. Després del registre o en altres ocasions l'App pot demanar als Visitants que introdueixin el seu nom d'usuari (adreça de correu normalment) i contrasenya.
Els Visitants no tenen cap obligació de proporcionar les seves Dades Personals o de permetre que les seves Dades Personals siguin recollides per l'App. No obstant això, l'App pot ser que no pugui proporcionar tots els serveis que ofereix l'App a aquells Visitants que no consentin la recollida de les seves Dades Personals.
Tot i que els Visitants poden haver donat consentiment a l'App per utilitzar les seves Dades Personals, tenen el dret de revocar el seu consentiment al·legant qualsevol raó contactant gdpr@livesport.eu. En cas de revocar el consentiment, els serveis addicionals o avançats disponibles a l'App després del registre deixaran d'estar disponibles.
 Els Teus Drets com un Subjecte amb Informació
El Dret d'Accés
Els Visitants tenen el dret de demanar que el Controlador (definit a continuació) els proporcioni informació per escrit sobre quina part de les seves Dades Personals ha estat recollida i/o utilitzada. El requeriment es pot fer per mitjà d'una sol·licitud per escrit al Controlador (definit a continuació).
L'App es compromet a fer tots els esforços raonables per mantenir les Dades Personals recollides actualitzades. No obstant, els Visitants són benvinguts a informar l'App de qualsevol canvi a les seves Dades Personals, les quals estan en poder de l'App.
Bloqueig de Correcció o Supressió de Dades
Els Visitants que considerin que part de les seves Dades Personals són inexactes, poden sol·licitar al Controlador per escrit que corregeixi la informació. Els Visitants també tenen el dret de demanar al Controlador que bloquegi o elimini les seves Dades Personals si s'han processat de forma contrària a la llei.
Dret a Objectar
Ens podeu contactar en qualsevol moment a gdpr@livesport.eu per tal de demanar que no utilitzem les vostres Dades Personals per raons de màrqueting, per exemple, rebre informació sobre nosaltres en referència a esdeveniments propers, butlletins informatius i publicacions; i la teva informació no es tornarà a utilitzar per aquests propòsits.
Dret a Retirar el Consentiment
Teniu el dret a retirar el vostre consentiment a aquesta declaració i les pràctiques de processament aquí descrites en qualsevol moment enviant un correu electrònic a gdpr@livesport.eu. Això no afectarà la legalitat de processament que vam realitzar sobre la base d'aquest consentiment abans de la seva retirada. La retirada del consentiment donarà per finalitzats els nostres serveis immediatament.
Dret a Rectificació
Teniu el dret a obtenir rectificació d'aquelles Dades Personals inexactes que haguem processat, actualitzar qualsevol informació que estigui caducada i el dret a completar les Dades Personals incompletes, inclòs per mitjà de una declaració complementària.
Dret a Esborrar
Teniu el dret a que s'esborrin les vostres Dades Personals que tenim sempre i quan no les requerim, en els següents casos:
retireu el vostre consentiment cap a nosaltres en el processament de les vostres Dades Personals;
les vostres Dades Personals ja no necessiten ser processades; o
les vostres Dades Personals han estat processades de forma irregular.
Dret a Restringir el Processament
Teniu el dret a restringir el nostre processament d'activitats en els següents casos:
consentiu la veracitat d'aquestes Dades Personals, durant un període que ens permeti verificar la veracitat d'aquestes mateixes Dades Personals;
el nostre processament sigui considerat irregular i us oposeu a esborrar les vostres Dades Personals i, en canvi, sol·liciteu la restricció del seu ús;
ja no necessitem les vostres Dades Personals pels propòsits que s'exposen aquí, però ho requeriu per l'establiment, l'exercici o la defensa de reclamacions legals; o
us heu negat al nostre processament a l'espera de la verificació de si els marges legals legítims de les nostres activitats de processament anul·len aquells que us pertanyen a vosaltres.
Dret de la Portabilitat de Dades
Des del 25 de maig del 2018, teniu el dret de rebre les vostres Dades Personals en un format estructurat i llegible per màquina i transmetre aquesta informació a un altre Controlador (tal i com s'estableix al GDPR).
 Propòsits per la Recollida i Ús de Dades Personals
Les Dades Personals recollides per l'App s'ha de processar d'acord amb el Data Protection Act (Capítol 440 de les Lleis de Malta) i legislació subsidiària aprovada a continuació i només processada pels propòsits de:
Comunicació amb els Visitants;
Enviament de noves contrasenyes als comptes personals dels Visitants;
Proporcionar tots aquells serveis avançats que són possibles de configurar a l'App en certa mesura;
Millorar el contingut ofert per l'App;
Proporcionar un contingut o un disseny personalitzat de l'App als Visitants.
 Base Legal pel Processament
Només processem les vostres Dades Personals en què hi hagi consentiment per part vostra, cosa necessària per nosaltres per poder proporcionar els serveis que oferim i/o pels propòsits indicats en aquesta declaració.
També podem processar les vostres Dades Personals en cas que hi hagi qualsevol interès legítim o per poder complir amb qualsevol obligació legal segons la llei. Això pot incloure l'exercici de la defensa de reclamacions legals o el compliment d'ordres dels jutjats, tribunals o autoritats.
 Màrqueting
Rebreu comunicacions promocionals per part nostra si heu requerit aquesta informació de màrqueting de la nostra part amb els vostres detalls a través d'aquesta App i heu optat per rebre aquesta informació.
No compartirem les vostres Dades Personals amb cap tercer amb propòsits de màrqueting sense el vostre consentiment inequívoc.
 Divulgació de Dades Personals a Tercers
El Proveïdor no ven, comercia, lloga o divulga Dades Personals que pertanyen a Visitants a cap tercer sense el seu consentiment previ. No obstant les Dades Personals es divulgarien a tercers en el cas eventual que l'App es vengui.
El que s'exposa a dalt és sense perjudici de qualsevol obligació legal que incumbeixi l'App a divulgar les Dades Personals dels Visitants a tercers.
El que s'exposa a dalt és també sense perjudici a divulgacions que siguin absolutament necessàries com a part d'un o més dels Propòsits per recollir i utilitzar Dades Personals. En aquest cas l'App ha de buscar el consentiment previ exprés d'aquells Visitants concernits.
El Proveïdor es reserva el dret a proporcionar estadístiques sobre Visitants, vendes, trànsit i altres informacions estadístiques relacionades amb l'App a tercers, no obstant, sense identificar cap Visitant en particular.
 Registre d'Arxius
Per tal d'administrar millor l'App i recopilar informació demogràfica àmplia dels Visitants per ús agregat, l'App registra de forma automàtica les adreces IP de tots els Visitants i les pàgines vistes per cada Visitant respectivament.
 Exempció de Reponsabilitat de Cookies
Una "cookie" és informació que es guarda a l'ordinador d'un Visitant per part d'un servidor web que s'utilitza per personalitzar el seu servei web. L'App utilitza cookies per emmagatzemar informació sobre les interaccions dels Visitants que es podrien necessitar més endavant per determinades funcions. Els Visitants poden optar per desactivar les cookies a la configuració del seu navegador. Utilitzem les cookie per personalitzar el contingut i els anuncis, per proporcionar funcions de les xarxes socials i analitzar el nostre trànsit. També compartim informació sobre el vostre ús del nostre lloc amb els nostres socis d'anàlisi de l'App, alguns socis que s'encarreguen dels anuncis (programàtics) i les xarxes socials (només quan inicieu sessió a través d'un compte de xarxa social). Podeu veure tots els detalls a here.
Aquesta declaració s'hauria de llegir de forma conjunta amb la nostra Política de Cookies i qualsevol altre Avís de Privadesa que puguem proporcionar en ocasions específiques quan estem recollint o processant Dades Personals sobre vosaltres, de tal forma que pugueu ser perfectament conscients de com i per què estem utilitzant les vostres Dades Personals. Configurar privacitat
 Transferències de Dades Personals a Tercers Països
El Controlador no transfereix cap tipus de Dades Personals fora de l'Àrea Econòmica Europea i, si és requerit a fer-ho, primer sempre s'assegurarà que hi ha les garanties apropiades per assegurar que les vostres Dades Personals estan protegides adequadament.
 Seguretat
L'App i el Controlador han adoptat diverses mesures, tècniques i organitzatives, per ajudar a protegir la comunicació en contra de la destrucció, la pèrdua, el mal ús i l'alteració de les Dades Personals que han estat recollides i utilitzades (a més d'assegurar que qualsevol transferència de dades es fa de forma segura) a través de comunicacions segures entre l'aparell del Visitant i els servidors "HTTPS" del Proveïdor. Addicionalment, totes les contrasenyes que feu servir estan emmagatzemades amb un sistema BCrypt estàndard. No obstant tots aquests esforços, el Proveïdor no pot garantir que això no pugui ocórrer.
 El Període durant el qual les Dades Personals es Conserven
Les Dades Personals es conserven només durant el període de temps necessari per complir els propòsits pels quals van ser recollides. En cas que es produeixi una activitat d'un (1) any en algun compte d'usuari, totes les Dades Personals recollides de l'usuari seran eliminades.
 Llocs Web/Apps de Tercers
Els llocs web/apps de tercers no estan regits per aquesta Política de Privacitat. L'App proporciona links a altres llocs per la conveniència dels Visitants. L'App no és responsable dels continguts exposats en llocs web/apps de tercers ni tampoc de les mesures que ells adopten per protegir la vostra privacitat. Aquells llocs web/apps als quals els Visitants accedeixen des de l'App podrien no tenir una Política de Privacitat adequada.
 Acceptació de la Política de Privacitat
El consentiment dels Visitants per la recollida i ús de les seves respectives Dades Personals per l'App i el Controlador està subjecte a la Política de Privacitat aquí exposada. S'aconsella que els Visitants consultin la Política de Privacitat de forma regular per tal de poder esdevenir familiars amb els termes i clàusules que hi apareixen i amb qualsevol esmena que es pugui incorporar de tant en tant per l'App.
 Proveïdor
El Proveïdor és Livesport Media Ltd, una empresa degudament registrada i regida per les lleis de Malta el 22 de novembre del 2011 amb el número de registre C 54555 i direcció registrada a CMS House, First Floor, St. Peter's Street, San Gwann, SGN 2310, Malta. Per contactar amb nosaltres, si us plau envieu un correu a info@livesportmedia.eu.
 Versió i Data dels TdU
Aquesta declaració en versió 1 va ser actualitzada per última vegada el 25.5.2018 (FS.COM-ToU-20180525-1).
Publicitat
Apps mòbil
La nostra app mòbil està optimitzada pel teu telèfon. Descarrega-te-la de franc!
mockup